Нововведения информационных технологий 2017


Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).

Нейрони найвищих шарів ієрархії - 59 - виконують аналіз найбільш абстрактних характеристик зображення: наприклад, спеціалістами доведено існування нейронів, які активізуються при наявності у довільній області поля зору певного людського обличчя.
Зазначимо, що в більшості випадків джерелом інформації для аналітичних систем є сховище даних, в якому акумулюються відомості з різнорідних джерел, тому гострота проблеми суттєво зростає.

Особливо потужними можливостями для аналізу даних шляхом використання вбудованих функцій та спеціальних інструментів аналізу даних володіє програмний засіб Gnumeric, який також є кросплатформеним і може працювати як під управлінням операційних систем MS Windows, так і Linux.
За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.