Нововведения информационных технологий 2017


Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.
забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.

Поняття економічної інформації ВЗаконіУкраїни “Проінформацію” визначенонаступні видиінформації: статистична інформація;• адміністративна інформація;• масова інформація;• інформація про діяльність державних органів влади та органів• місцевого і регіонального самоврядування; правова інформація;• інформація про особу;• інформація довідково-енциклопедичного характеру;• соціологічна інформація.• Існують інші способи класифікації інформації.
Прості елементи не піддаються подальшому поділу.

► Опишіть життєвий цикл процесу створення товару.
Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.