Нововведения информационных технологий 2017


та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.
Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.

Асоціативні правила ефективно використовуються в сегментації покупців за поведінкою при здійсненні покупок, аналізі переваг клієнтів, плануванні розташування товарів в супермаркетах, адресній розсилці.
Провідним лідером у розробці інтелектуального програмного забезпечення, що ґрунтується на засадах штучного інтелекту, є компанія Numenta, серед останніх розробок якої є програмне забезпечення, що здійснює моделювання суджень і працює за принципами людського мозку.

До групи входять 25% від всіх покупців.
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.