Нововведения информационных технологий 2017


У навчальному посібнику авторами представлено нову концепцію комплексного аналізу ІТ-галузі, починаючи від базових термінів, таких як “технологія” та “інформація”, до задач оптимізації створення інформаційного продукту, його захисту, технологій проектування інформаційнихсистем (ІС) імоделюваннябізнес-процесів.
Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р.

Їх також успішно застосовують і в інших областях: медицині, для аналізу відвідування веб- - 54 - сторінок (Web Mining), для аналізу тексту (Text Mining), для обробки даних по перепису населення, в прогнозуванні збоїв телекомунікаційного устаткування, тощо.
Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.

Ці елементи називають інформаційними одиницями.
Видобування знань.