Нововведения информационных технологий 2017


Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.
Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.

Кожні 5 років вносяться зміни.
Кількість договірних держав Угоди становить 53.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.
В алгоритмі SOM всі нейрони (вузли, центри класів) впорядковані в деяку структуру, як правило – двовимірну сітку.