Нововведения информационных технологий 2017


Змінна інформація містить дані за відносно короткий період часу, які постійно оновлюються (прогноз погоди, курси валют).
2.2.

Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.
Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.

Елементарною складовою технологічної операції є: а) предметна область в) технологічний модуль б) технологічний процес г) інформаційна технологія - 48 - Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Що таке інформаційна технологія? ► Етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій.
Топологія мережі відображує ієрархічну природу існуючої реальності подібно до того, як це здійснює наша свідомість, постійно деталізуючи оточуючу дійсність на сукупність складових.