Нововведения информационных технологий 2017


Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.
Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.

Оскільки призначення ІТ полягає у виготовленні інформаційного продукту номінальної якості з оптимальними витратами, у посібнику досліджується галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм, з точки зору технологій динамічного програмування.
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.
Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.