Нововведения информационных технологий 2017


Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
2.5.

Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.
Оскільки циклічність може бути вкладена, наприклад, усередині річного циклу – квартальний, а усередині кварталів – тижневий, то необхідно мати повні дані як мінімум за один найтриваліший цикл.