Нововведения информационных технологий 2017


В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).
Окремий клас нейронних мереж, такі як мережа Хеммінга або мережа Хопфільда, використовують принципи асоціативних правил (association rules), що дозволяють знаходити закономірності між зв’язаними подіями.

Бажано, щоб дані охоплювали якомога більшу кількість ситуацій реального процесу і пропорції різних прикладів (прецедентів) мають відповідати реальності.
Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).

Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.
Наприклад, визначати якість за кількістю браку на тисячу одиниць продукції, або експертно оцінювати, розбивши на декілька категорій – відмінно/ добре/ задовільно/ погано.