Нововведения информационных технологий 2017


01 Рис.2.2.
Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.

Релевантна інформація – це: а) секретна інформація в) інформація щодо певної людини, проблеми, мети б) комерційна інформація г) економічна інформація 5.
Загальна кількість договірних держав Угоди становить 72.

Реквізит-основа (сума, дата, ціна) розкриває абсолютне або відносне кількісне значення реквізиту-ознаки.
Відповідно, вони є придатними для вирішення задач виявлення асоціацій.