Нововведения информационных технологий 2017


Визначення поняття технології Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт.
Ці принципово нові засоби і методи обробки даних об’єднуються в цілісні технологічні системи і забезпечують практично всі функції ІТ.

Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього штриховий код, сформований з використанням даних про країну місцезнаходження виробника і коду виробника.