Нововведения информационных технологий 2017


Завданням напряму штучного інтелекту є розробка апаратно- програмних засобів, що дозволяють користувачу формулювати і розв’язувати інтелектуальні задачі.
Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.

Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.
Зібрані дані перетворюються до єдиного формату, наприклад, таблиць Excel, текстових файлів, або компонентів довільної бази даних.

Послідовні шаблони можуть використовуватись при плануванні продажів або наданні послуг.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.