Нововведения информационных технологий 2017


В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.
2.

Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.
► Різновиди технологічних процесів.

До лінійних структур належать послідовні структури, в яких елементи розміщуються в тому порядку, який необхідний під час їх обробки, наприклад, список, елементами якого є записи (рядкова структура).
Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).