Нововведения информационных технологий 2017


► Опишіть методи появи нових знань.
Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.

2.5.
Процес еволюції знань не містить: а) пояснення в) правила виводу б) проміжні знання г) інформації Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Технологія: означення, вимоги та результат.

Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.
► Яка специфіка вхідної інформації для програмованої технології? ► Охарактеризуйте життєвий цикл інформації.