Нововведения информационных технологий 2017


достовірність – кількість правильно класифікованих цим• вузлом прикладів.
Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.

Для користувачів ОС Microsoft Windows пропонується запускати на виконання Linux-версію NuPIC з допомогою спеціальної програми фільтра- емулятора.
Побудова системи класифікації і кодування потребує додержання принципу взаємно-однозначної відповідності класифікованій номенклатурі (набору кодових позначень чи найменувань виробів).

Кількість договірних держав Угоди становить 53.
Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.