Нововведения информационных технологий 2017


Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.

Проте сфера застосування цих алгоритмів не обмежується лише однією торгівлею.
► Опишіть методи появи нових знань.

За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.
При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.