Нововведения информационных технологий 2017


Розглянемо декілька наступних прикладів.
Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .

Розрізняють форму і значення реквізитів.
Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.

jabberwacky.com/chatjoan), яка побудована як самонавчальна система, яка формує репліки з бази даних, яка наповнюється під час розмов з людьми.
В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.