Нововведения информационных технологий 2017


Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
Ключові слова Технологія, об’єкт, технологічний процес, інформаційний процес, життєвий цикл, дані, інформація, знання.

В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.
Для впорядкованих даних (часові ряди), кожному стовпцю відповідає один чинник, а в кожний рядок заносяться впорядковані за часом події з єдиним інтервалом між рядками.

Система штрих-кодів застосовується в будь-якому виді діяльності, де є потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та електронній передачі даних.
За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.