Нововведения информационных технологий 2017


Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.
В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах (книги, документи, бази даних, інформаційні системи і т.п.).

В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.
За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.

Загальна кількість договірних держав Угоди становить 72.
Життєвий цикл даних.