Нововведения информационных технологий 2017


При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.
Різні алгоритми аналізу вимагають спеціальним чином підготовлені дані, наприклад, для прогнозування необхідно перетворити часовий ряд за допомогою плаваючого вікна.

Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.
Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.

Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.