Нововведения информационных технологий 2017


Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.

Ситуацію, що склалася у наукових поглядах з даного напрямку можна охарактеризувати як революційну, і таку, яка передбачає найближчим часом розробки ефективного методу її розв’язання.
Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.

Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.
Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.