Нововведения информационных технологий 2017


- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
Хоукінза ці сигнали містять передбачення.

Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.

Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.
Позитивні сторони застосування ієрархічного методу класифікації: пристосованістю до обробки;• звичність;• велика інформативність кодів, які мають змістове навантаження.• Недоліки: жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і• їхньою послідовністю.