Нововведения информационных технологий 2017


Всі вони можуть успішно використовуватися на практиці для - 45 - автоматизації обчислень у електронних таблицях, в тому числі для аналізу інформації.
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.

Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).
Для його проведення можуть використовуватись методи, що ґрунтуютьсянаосновіінструментальнихзасобівтауспішнозастосовуються для складного аналізу статистичних даних шляхом прямого програмування інструментальними мовами.

Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.
При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.