Нововведения информационных технологий 2017


В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.
- 9 - Основні аспекти трансформування інформації полягають у наступному: Знання Знання Дані Знання Знання Дані Рис.1.3.

Наприклад, експертна система ухвалення рішень на ринку цінних паперів, експертна система оцінки кредитних ризиків, тощо.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.

Нові концепції у теорії штучного інтелекту На сьогоднішній день штучний інтелект (Artifi cal Intelligence, AI) залишається одним із найбільш перспективних і нерозкритих напрямків розвитку інформаційних управляючих систем та технологій.
Відкриті джерела.