Нововведения информационных технологий 2017Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).
До лінійних структур належать послідовні структури, в яких елементи розміщуються в тому порядку, який необхідний під час їх обробки, наприклад, список, елементами якого є записи (рядкова структура).

Велика кількість даних наявна у відкритих джерелах, таких як статистичні вибірки, звіти корпорацій, опубліковані результати маркетингових досліджень тощо.
В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).

Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.
Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.