Нововведения информационных технологий 2017


Сукупність - 29 - класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частину інформаційного забезпечення автоматизованих ІС).
Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.

► На використанні яких засобів основані методи для аналізу значних обсягів економічної інформації? - 49 - 4.
Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.

Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього штриховий код, сформований з використанням даних про країну місцезнаходження виробника і коду виробника.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.