Нововведения информационных технологий 2017Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.
Разом з цим, процесор ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримує імпорт, обробку і збереження даних у форматах файлів процесора ЕТ Microsoft Excel – файлах формату *.xls.

► Намалюйте дерево прийняття рішення щодо доцільності купівлі автомобіля в кредит.
Приклад дерева рішень Якість побудованого дереваможна оцінити за декількома параметрами: кількість вірно розпізнаних прикладів в навчальному і тестовому наборах даних та кількість вузлів в дереві.

Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.
On intelligence, www.onintelligence.org] він пропонує новаторську концепцію моделювання інтелекту, основану на понятті “передбачувальної пам’яті” (memoryprediction framework).