Нововведения информационных технологий 2017


На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.

За режимами доступу інформація поділяється на рівні: цілком таємна (top secret);• конфіденційна (confi dential);• таємна (secret);• відкрита (unclassifi ed).• Відкрита інформація доступна широкому загалу користувачів, таємна містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, державі, суспільству.
На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.