Нововведения информационных технологий 2017


Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.
Поняття “інформація” розглядається лише при наявності джерела інформації та її одержувача, а також каналу зв’язку між ними.

Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.
- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).

Кожен вузол дерева характеризується підтримкою і достовірністю: підтримка – загальна кількість прикладів, що класифіковані• певним вузлом дерева.
Проте, нейронні мережі ефективно можуть використовуватись для розв’язання наступних задач: прогнозування на основі аналізу часових рядів;• ідентифікації об’єктів і класифікації;• оптимізації.• Однією із сфер застосування нейронних мереж є розпізнавання та аналіз вбудованої інформації при стеґанографічному (прихованому) захисті об’єктів: цифрових водяних знаків у зображеннях, цифрових копірайтів в програмних продуктах, і т.д.