Нововведения информационных технологий 2017


Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.

Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.
Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.

Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.