Нововведения информационных технологий 2017


5.
УДК – ієрархічна комбінаційна класифікація, що включає 3 частини: основні таблиці, таблиці визначників (типових рубрик) і алфавітно-предметний покажчик.

- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.

Найчастіше такі проблеми виникають з якісними характеристиками.
Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.