Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл даних.
Оскільки поняття “інформатизація” визначено по відношенню до суб’єкта, який сприймає інформаційний потік, тобто має місце як адаптація інформаційної технології до користувача, так і диференціація стосовно працівників різних спеціальностей і кваліфікацій.

Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.
Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.

Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.