Нововведения информационных технологий 2017


Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.
Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.

Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.
До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.

Можна відокремити такі етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій: етап машинних ресурсів (впровадження ЕОМ, програмування в• кодах машин); етап програмування (мови програмування, пакетна обробка);• етап нових інформаційних технологій, який характеризується• появою ПЕОМ (персональних ЕОМ чи скорочено ПК – персональний комп’ютер), комп’ютерних мереж, АРМів (автоматизованих робочих місць), баз даних, OLAP-технології (динамічний аналіз даних), Інтернет-технологій, тощо.
Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.