Нововведения информационных технологий 2017


Таким чином, інформаційно-технологічні системи розглядаються як сукупність технологічних операцій обробки даних, що організовані в різні технологічні процеси для досягнення локальних і глобальних цілей і орієнтованих на ефективне функціонування системи, для якої створюються і в склад якої входять інформаційні технології.
Місце інформаційного та програмного продукту в системі інформаційного кругообігу Якщометоютехнологіїматеріального виробництва є випуск продукції, що задовольняє потреби людини чи системи, то мета інформаційної технології представляється як одержання інформаційного продукту для його аналізу людиною та прийняття на її основі рішень для виконання дій.

Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.
► На використанні яких засобів основані методи для аналізу значних обсягів економічної інформації? - 49 - 4.

достовірність – кількість правильно класифікованих цим• вузлом прикладів.
3.2.