Нововведения информационных технологий 2017


Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.

Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього штриховий код, сформований з використанням даних про країну місцезнаходження виробника і коду виробника.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.

Серед найновіших досліджень цього напрямку слід також зазначити проект Blue Brain (www.bluebrain.epfl .ch), у межах якого виконується комп’ютерне моделювання неокортекса миші з точністю - 58 - до одного нейрона.
Ця послідовність не описує певний алгоритм або математичний апарат, не залежить від наочної області.