Нововведения информационных технологий 2017


Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.
Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.

Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Інформаційна технологія – це: а) принципи організації функціонування ІС в) методика обробки інформації засобами комп’ютерної техніки б) засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації г) процес або сукупність процесів обробки інформації 2.

Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.
Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.