Нововведения информационных технологий 2017


Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.
Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.

Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.
Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.

До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.
- 57 - 4.4.