Нововведения информационных технологий 2017


Для цього у навчальному посібнику проаналізовано етапи створення ІС та моделі її життєвого циклу, включно з архітектурою.
Розрізняють форму і значення реквізитів.

Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Види інформації.
Ці елементи називають інформаційними одиницями.