Нововведения информационных технологий 2017


Також передбачається успішне використання програми для аналізу та інтерпретації результатів спостережень за космологічними та квантовомеханічними явищами, які за складністю перевищують можливості звичайної комп’ютерної обробки.
Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.

Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).
Серед найновіших досліджень цього напрямку слід також зазначити проект Blue Brain (www.bluebrain.epfl .ch), у межах якого виконується комп’ютерне моделювання неокортекса миші з точністю - 58 - до одного нейрона.

Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.
До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.