Нововведения информационных технологий 2017


В даному випадку кількість сегментів визначалась кількістю груп товарів.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.

Життєвий цикл об’єктів технології Життєвий цикл (ЖЦ) фіксує найбільш істотні, характерні для певного об’єкту стани, визначає їх основні характеристики та значення в даних станах, а також ідентифікує процеси між двома послідовними станами.
Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.