Нововведения информационных технологий 2017


До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).
Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.

Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.

Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.
1.3.