Нововведения информационных технологий 2017


Система класифікації і кодування використовується в різних сферах людської діяльності: штрих-коди товарів, реєстраційні номери автомобілів, ідентифікаційні коди тощо.
Через це зміна хоча б однієї ознаки приводить до перерозподілу класифікаційних угруповань.

Переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності забезпечується: а) гіпертекстовими технологіями в) табличним поданням б) графічним поданням г) формалізацією - 47 - 4.
Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).

Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.
► Які вимоги висуваються до сучасної технології? ► Взаємозв’язок та ієрархія технологій.