Нововведения информационных технологий 2017


...
Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.

Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
Засоби макропрограмування значно розширюють можливості обробки даних, автоматизують окремі процедури і полегшують роботу користувача.

Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.
- 5 - 1.