Нововведения информационных технологий 2017


Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.
Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.

Загальне наукове редагування посібника виконано Томашевським О.М.
Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.

забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.