Нововведения информационных технологий 2017


Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.

Ці принципово нові засоби і методи обробки даних об’єднуються в цілісні технологічні системи і забезпечують практично всі функції ІТ.
Загальний принцип вибору критеріїв полягає у чіткій відповідностіміж метою, яка повинна бути досягнута і визначених критеріїв ефективності.

Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.