Нововведения информационных технологий 2017


Завдяки використанню штрих-кодів автоматизовані системи обліку та контролю руху товарів можуть виконувати операції в реальному часі, проводити маркетингові дослідження.
Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.

Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.
В результаті такої системи обробки інформації найнижчий шар візуальної області неокортекса може отримувати стільки ж сигналів від вищих шарів, скільки отримує від фоторецепторів сітчатки.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.