Нововведения информационных технологий 2017


Складається з переліку 45-ти класів на основні види товарів і послуг, з яких 34 класи призначені для товарів і 11 класів – для послуг, а також алфавітного переліку товарів і послуг.
Приклад ієрархічної системи класифікації студентів: код вузу (001: Європейський університет, 002: університет ім.

Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.
Відкриті джерела.

Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.
Дерева рішень призначені для: а) вирішення задач кластеризації в) вирішення задач розподілу б) вирішення задач класифікації г) наочного представлення даних 9.