Нововведения информационных технологий 2017


ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.
За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.

Асортимент продукції, що випускає фірма, відноситься до інформації: а) постійної в) умовно-постійної б) змінної г) немає вірної відповіді Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Які є види інформації? ► Що таке інформаційний шум? ► Назвіть найважливіші характеристики інформації.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.

Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.
Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).