Нововведения информационных технологий 2017


Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.

Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.
ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.

- 26 - Штрихове кодування.
OpenOffi ce.org Calc обробляє дані з використанням вбудованих функцій різних категорій, включаючи статистичні та фінансові, які можна використовувати у формулах для складного аналізу даних.