Нововведения информационных технологий 2017


До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, комп’ютери п’ятого покоління, системи моделювання мислення, тощо.
Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.

Видобування знань.
Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.

Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.
Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.