Нововведения информационных технологий 2017


Серл).
Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.

В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.

При цьому спочатку будуються економіко- математичні моделі, а потім – здійснюється їх комп’ютерна реалізація з використанням інструментальних засобів – мов програмування, серед яких необхідно відзначити мову R.
ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.