Нововведения информационных технологий 2017


Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.
асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.

В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.
- 55 - Основні покупці (сегмент 3) – купують переважно продукти• харчування і сімейні товари з відносно низькими витратами на решту товарів.

Невелика тривалість ЖЦ інформації обумовлюється: а) відсутністю етапу збереження інформації в) неможливістю перетворення в дані б) відсутністю фази використання г) природою інформації 11.
- 35 - Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом.