6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Початкова множина об’єктів поділяється на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак у: а) змішаному методі в) фасетному методі б) ієрархічному методі г) немає вірної відповіді - 33 - 9.
Розглянемо декілька наступних прикладів.

Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.
Згідно висхідного методу моделювання теоретичні положення ґрунтуються на основі дослідних даних нейрофізіології.

- 11 - 1.4.
Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.