6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.
При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.

Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.

Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.
Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).