Нововведения информационных технологий 2017


Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.
В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.

Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.

При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.
Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.