Нововведения информационных технологий 2017


Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі Інформація використовується у всіх галузях людськоїжиттєдіяльності; будь-який взаємозв’язок і координація дій є можливими тільки завдяки інформації.
Наприклад, для ІТ в промисловості визначені наступні цілі: усунення існуючих проблемних моментів (дрібносерійності• об’єктів виробництва при значних масштабах виробництва; ускладнений характер виробництва при скороченні ресурсів часу на використання функцій управління; поглиблення спеціалізації; необхідність комплексного охоплення, обліку видів взаємодії процесів); інтеграція управління і виробництва;• стандартизація і уніфікація засобів автоматизації.• Дерева рішень для ухвалення висновків.

Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.
Трудомісткий метод.

Прикладами постійної інформації можуть бути такі величини як число π, міжнародна система одиниць СІ, тощо.
Подібне трактування процесів обробки інформації можна пов’язати з функціонуванням мозку.