Нововведения информационных технологий 2017


При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.
Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.

Сімейні покупці (сегмент 1).
Можна відокремити такі етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій: етап машинних ресурсів (впровадження ЕОМ, програмування в• кодах машин); етап програмування (мови програмування, пакетна обробка);• етап нових інформаційних технологій, який характеризується• появою ПЕОМ (персональних ЕОМ чи скорочено ПК – персональний комп’ютер), комп’ютерних мереж, АРМів (автоматизованих робочих місць), баз даних, OLAP-технології (динамічний аналіз даних), Інтернет-технологій, тощо.

Наприклад, відомо, що на обсяги продажів впливає якість товару (як для продажу побутової техніки чи одягу).
Для невпорядкованих даних кожному стовпцю відповідає чинник, а в кожний рядок заноситься приклад (ситуація, прецедент).