Нововведения информационных технологий 2017


Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року).
Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .

Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.
В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).

Однак є також противники такого твердження (Дж.
Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).