Нововведения информационных технологий 2017


При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.
Нові знання можуть породжуватись наступними методами: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) цілеспрямоване навчання в) осмислення наявних знань б) вивчення даних г) всі відповіді вірні 10.

забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.
Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.

Число договірних держав Угоди становить 42.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).