Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.

01 Рис.2.2.
Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.

Загальний принцип вибору критеріїв полягає у чіткій відповідностіміж метою, яка повинна бути досягнута і визначених критеріїв ефективності.
Обов’язковою вимогою до інформації є: а) достовірність в) носій, джерело, приймач та наявний зв’язок між ними б) паперове підтвердження г) всі відповіді правильні 4.