Нововведения информационных технологий 2017


Значеннями реквізитів є послідовності символів (літер, цифр, різних знаків і спеціальних позначень).
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

Найчастіше такі проблеми виникають з якісними характеристиками.
Оскільки призначення ІТ полягає у виготовленні інформаційного продукту номінальної якості з оптимальними витратами, у посібнику досліджується галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм, з точки зору технологій динамічного програмування.

В ході навчання модифікується не лише нейрон-переможець (нейрон мапи, який найбільшою мірою відповідає вектору входів і визначає, до якого класу відноситься навчальний приклад), але і його сусіди, хоча і у меншій мірі.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.