Нововведения информационных технологий 2017


3.4.
Облікові системи.

Це встановлення• залежності вихідних змінних від вхідних.
Інтелектуальні технології обробки економічних даних 4.1.

Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.
Способи обробки інформації в нейронних мережах поділяються на: асоціацію (взаємозв’язок між інформацією (образом) на вході• системи і інформацією (образом), що зберігається в системі); класифікацію (вказати або оцінити приналежність образу до• відповідного класу).