Нововведения информационных технологий 2017


При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.
Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.

Під час обробкиінформаціїнад реквізитами- основами виконують арифметичні операції, а за допомогою реквізитів- ознак здійснюють пошук інформації, її сортування, вибірку, порівняння (логічні операції).
Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).

До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.
Окрему увагу приділено гіпертекстовій технології та технологіям створення web-вузлів – темі, що представляє особливий інтерес для творчих особистостей.