Нововведения информационных технологий 2017


Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.
Інша група методів аналізу значних обсягів економічних даних ґрунтується на використанні пакетів прикладного програмного забезпечення.

Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.
За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.

Наприклад, в задачі прогнозування залежноювеличиноює обсяги продажів, а чинниками, що впливають на цю величину, можуть бути попередні обсяги продажів, зміна курсу валют, активність конкурентів і т.д.
Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.