Нововведения информационных технологий 2017


1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.1 1.2 1 1.3 1.4 Рис.3.3.
Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).

Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.

Реквізит-ознака (область, матеріал, спеціальність) описує якісні властивості об’єкта чи обставини, за яких відбувався той чи інший процес.
Цього можна досягти внесенням до коду контрольного розряду.