Нововведения информационных технологий 2017


Файл – іменована сукупність записів про об’єкти одного типу.
Інформаційний потік – сукупність масивів, що відносяться до однієї з частин процесу управління об’єктом Для інформаційних технологій важливим є визначення інформаційних потоків від джерел інформації до користувача.

В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.
Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.

При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.
ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.