6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Оскільки циклічність може бути вкладена, наприклад, усередині річного циклу – квартальний, а усередині кварталів – тижневий, то необхідно мати повні дані як мінімум за один найтриваліший цикл.
Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.

– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.
Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.