Нововведения информационных технологий 2017


За міркуваннями функціоналістів (на чолі з М.Мінскі) спроби використання теорії штучних нейронних мереж до моделювання мозку є недоцільними, оскількивважається, щомозокперевантаженийеволюційним навантаженням підсвідомих нераціональних конструкторських рішень.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.

Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.
- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.

Сучасну назву отримала в 2-му виданні (1927-1932 рр.).
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.