Нововведения информационных технологий 2017


не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
В інформаційній технології виділяють такі компоненти: обчислювальне середовище (програмно-апаратні комплекси);• виконавче середовище (регламентовані функції користувачів• інформаційної технології); методичне середовище (опис технології користування ІТ в• різних ситуаціях: методики, інструкції тощо).

► Що таке алфавіт, довжина і структура коду? ► Де застосовується система штрих-кодів? ► Які є вимоги до класифікації інформації? Що таке класифікатор? - 34 - 3.
Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.

– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.
2.5.