Нововведения информационных технологий 2017


Завданням напряму штучного інтелекту є розробка апаратно- програмних засобів, що дозволяють користувачу формулювати і розв’язувати інтелектуальні задачі.
Комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами, називається: а) гіпертекстова технологія в) інформаційна технологія б) новітня технологія г) цифрова технологія 5.

Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.
Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.

Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.